Nyheter

Utförd Slutbesiktning

Brf Roslagsterrassen:

I Västra Roslags-Näsby, Täby, uppför det välrenommerade byggföretaget Botrygg, i samarbete med Villa Nest, 60 bostadsrätter som varierar mellan 1 rum och kök till 4 rum och kök. Besiktningshuset har fått förtroendet att utföra slutbesiktningen av byggnadsarbeten, VVS, ventilation och elinstallationer. Besiktningarna har skett i flera etapper, och det kan konstateras att Botrygg har genomfört byggnationen på ett professionellt sätt och hållit sig inom givna tidsramar. Resultatet är ett välplanerat och gediget bygge!

Det var en tisdag morgon, just efter jag hade avnjutit min andra kopp kaffe och bläddrat igenom tidningen, när det plötsligt knackade på dörren. Jag gick till dörren, fortfarande lite sänkt av den tidiga timmen, och öppnade den för att möta en främmande man.

"Hej! Jag representerar xx. Vi är i området och erbjuder gratis takbesiktning. Har du någonsin haft ditt tak besiktigat?" sa han, hans leende lika bred som den logotypprydda tröjan han bar.

Jag var tveksam, men med tanke på att mitt hus var gammalt och jag aldrig riktigt hade tänkt på takets skick, såg jag ingen skada i att låta honom göra en snabb inspektion. Jag visade honom till vinden och lät honom ensam för att göra sitt jobb.

Efter cirka 10 minuter hörde jag hans steg som kom ner från vinden. Hans tidigare entusiastiska leende var nu bytt mot en bekymrad grimas. Han visade bilder på min vind som visade stora skador på taket, skador som jag inte hade varit medveten om tidigare.

"Det ser inte bra ut," sa han och skakade på huvudet. "Du har omfattande vattenskador och flera ställen där taket har börjat ruttna. Detta kommer att kräva en omfattande reparation." Hans röst var allvarlig, men jag kunde inte hjälpa att notera en viss tillfredsställelse i hans tonfall.

Hur mycket skulle det kosta, frågade jag, med en växande känsla av oro. Han drog snabbt fram en kalkylator, knappade in några siffror, och presenterade mig med en muntlig offert på flera hundra tusen kronor.

I stället för att instämma direkt, lade jag märke till en klok rådgivning jag fått tidigare. "Tack för din tid," sa jag till mannen. "Jag tror dock att det skulle vara bäst att få en oberoende bedömning av detta."

Mannen verkade lite förvånad, men nickade och lämnade mitt hem. Omedelbart ringde jag upp mitt barnbarn som sökte upp en oberoende takbesiktningsfirma, Besiktningshuset ett företag med ett gott rykte fick jag tips om. Jag bokade en tid för att de skulle komma och inspektera mitt tak, förhoppningsvis med en mer opartisk bedömning.

Efter att ha sett hur snabbt den första mannen hade hoppats på chansen att "reparera" mitt tak, kände jag mig mycket mer säker på mitt beslut att söka en andra åsikt. I slutändan visade det sig vara rätt drag, eftersom Besiktningshusets rapport var mycket mindre dyster och deras uppskattade reparationskostnader låg långt under den ursprungliga offerten.

Det var en värdefull läxa i vikten av att alltid ifrågasätta och söka oberoende råd när man står inför potentiellt kostsamma hemreparationer.

Oberoende besiktningsman. Bra besiktningsman.

Oberoende – Grundstenen till Förtroende i Fastighetsbesiktning
I världen av fastighetsbesiktning är oberoende inte bara en förmån, utan en nödvändighet.
Att vara oberoende betyder att en besiktningsman eller -firma kan ge opartiska råd och slutsatser utan att påverkas av tredje parters intressen. Detta skapar en trygg miljö för både säljare och köpare, där de kan lita på att de får korrekt och ärlig information om fastighetens skick.

Besiktningshuset, en besiktningsfirma som värnar om sina kunders intressen, står som en perfekt modell för vad äkta oberoende innebär. Vårt oberoende utgör själva ryggraden i vår affärsverksamhet. Vi håller oss fria från alla avtal med mäklare eller andra potentiella intressekonflikter. Med vårt oberoende i fokus kan våra kunder lita på att vi agerar i deras bästa intresse, oavsett omständigheterna.

Ingen är starkare än sin svagaste länk, sägs det, och inom besiktningsbranschen, är oberoendet den starkaste länken. Om oberoendet kompromissas, påverkas hela besiktningsprocessen negativt. Det kan leda till skev information, vilket i sin tur kan leda till dåliga affärsbeslut. Besiktningshuset undviker sådana fallgropar genom att alltid sätta oberoendet först.

Det är just denna oberoende position som gör att många mäklare rekommenderar oss. De vet att vi erbjuder transparenta, ärliga och opartiska tjänster. Vår opartiskhet garanterar att alla rapporter vi producerar är sanna, korrekta och oberoende verifierade. Våra kunder kan därför göra informerade beslut baserade på den mest tillförlitliga informationen.
Vårt oberoende är inte bara en företagspolicy, det är en försäkran till våra kunder. Oavsett vilka transaktioner eller fastigheter vi undersöker, kommer Besiktningshuset alltid att stå på kundens sida, med fullständig ärlighet och transparens. Detta är inte bara vår princip, det är vårt löfte.

Vi på Besiktningshuset är stolta över att vara en oberoende besiktningsfirma.
Vi tror att det är genom denna oberoende position vi kan ge bästa möjliga service till våra kunder, bidra till en sund fastighetsmarknad och fortsätta att växa som en ansedd aktör inom vår bransch. Att vara oberoende är inte det enklaste valet, men det är definitivt det mest ärliga och rättvisa valet. Och för oss på Besiktningshuset är det enda valet!

Blogg: Jerry Söderqvist - En Pålitlig Besiktningsman för Svenska Besiktningshuset Intressenter AB

Välkomna till Svenska Besiktningshuset Intressenter AB! Idag ska vi få följa med besiktningsman Jerry Söderqvist när han genomför en slutbesiktning av ett 600 kvm stort yttertak. Detta tak är en del av en bostadsrättsförening (BRF) som efter nästan 10 års diskussioner och strävan efter en lösning, äntligen har bestämt sig för att byta ut det gamla taket. För att säkerställa kvaliteten på det nya taket har BRF begärt att få använda sig av den erfarna besiktningsmannen Jerry Söderqvist från Svenska Besiktningshuset.

Historien bakom denna takomläggning är lång och präglad av olika åsikter och lösningar. Under sommaren 2022 drabbades BRF av tre stora takläckage under ett kraftigt skyfall. Dessa läckage resulterade i omfattande vattenskador i flera lägenheter och skador på lösöre. Efter detta traumatiska händelseförlopp samlade BRF till ett panikmöte och fattade beslutet att omedelbart byta ut taket. Det fanns ingen försäkring som täckte dessa takläckage, vilket gjorde situationen ännu mer ansträngd för föreningen.

Idag, våren 2023, är det nya yttertaket färdigställt och det är dags för slutbesiktning. Besiktningsman Jerry Söderqvist hälsade alla välkomna och inledde med att förklara hur själva besiktningsprocessen går till. Han betonade vikten av att noggrant granska arbetet för att säkerställa att alla detaljer uppfyller kraven och följer de givna materialanvisningarna och att beställaren fått vad han beställt.

Besiktningen av det 600 kvm stora yttertaket pågick under några timmar. Jerry Söderqvist noggrant undersökte taket och gick igenom samtliga dokument och specifikationer. Hans erfarenhet och skicklighet som besiktningsman blev tydlig när han systematiskt kontrollerade takets kvalitet och utförande.

Slutligen, efter att ha granskat varje aspekt av arbetet, kunde Jerry Söderqvist meddela att yttertaket godkändes utan några fel. Han kunde inte hitta några brister i utförandet och entreprenören hade följt materialanvisningarna på ett korrekt sätt. Detta var naturligtvis ett fantastiskt resultat för BRF och deras medlemmar som genom åren har kämpat med att komma till enighet om hur taket skulle underhållas eller bytas ut.

Besiktningsmannen Jerry Söderqvist och hans kompetens har spelat en avgörande roll i denna process. Hans noggranna och professionella arbete har gett BRF förtroendet att veta att taket är byggt enligt de högsta standarderna och kommer att hålla i många år framöver. Efter det traumatiska takläckaget har BRF funnit en lösning och känner sig nu trygg med det nya taket.

Vi är tacksamma för att vi har erfarna och skickliga besiktningsmän som Jerry Söderqvist vid Svenska Besiktningshuset Intressenter AB. Deras arbete är av yttersta vikt för att säkerställa säkerheten och kvaliteten på våra byggnader. I det här fallet har BRF fått ett nytt tak som kommer att skydda deras medlemmar och deras egendomar i många år framöver, och det är tack vare den professionella insatsen från Besiktningshuset.

Introduktion: Att bo i en bostadsrättsförening (BRF) innebär att man delar ansvaret för byggnaden med andra medlemmar. Det kan vara en utmaning att balansera underhållsbehovet och kostnaderna för att hålla fastigheten i gott skick. Men vad händer när du plötsligt får en tydlig bild av de kommande kostnaderna och upptäcker att vissa av de förväntade utgifterna inte längre är nödvändiga? Det är precis vad som hände när Besiktningshuset, med besiktningsman Carl-Jonas Nordensved, genomförde en omfattande underhållsplan för vår BRF. I det här blogginlägget ska vi utforska hur en teknisk besiktning och medlemmarnas kunskaper kan spara tusentals kronor och ge oss ovärderliga råd för att vårda vår BRF på bästa sätt.

Spara pengar genom en teknisk besiktning: En teknisk besiktning utförd av professionella som Besiktningshuset kan vara en investering som ger stora besparingar på sikt. Genom att noga granska fastighetens tillstånd kan besiktningsmannen identifiera vilka åtgärder som är nödvändiga och vilka som kan skjutas upp eller till och med undvikas helt. I ert fall var resultatet av besiktningen en ögonöppnare, där ni insåg att vissa kostnader ni förväntade er inte längre var aktuella på grund av byggnadens gott skick. Detta resulterade i att tusentals kronor sparades, vilket är en fantastisk nyhet för BRF:ens ekonomi och medlemmarna.

Utnyttja medlemmarnas kompetenser: En av de stora fördelarna med att bo i en BRF är att det oftast finns medlemmar med olika yrkeskompetenser och kunskaper. I ert fall nämner ni att ni har en rörmokare, två elektriker och en ekonomiskt duktig ordförande. Detta är en ovärderlig tillgång för er förening. Genom att identifiera medlemmarnas kunskaper och kompetenser kan ni dra nytta av deras expertis för att spara ännu mer pengar. Till exempel kan rörmokaren och elektrikerna utföra mindre reparationer och underhållsarbete internt istället för att anlita externa entreprenörer. Detta kan vara kostnadseffektivt och bidra till att hålla föreningens ekonomi i balans.

Belöna besparingar med avgiftsfria månader: En tankeväckande idé är att belöna medlemmar som aktivt bidrar till att spara pengar för BRF:en. Om någon av medlemmarna genom sin kompetens eller engagemang har lyckats spara in flera tusen kronor, varför inte belöna dem med en avgiftsfri månad? Detta skulle vara en uppmuntran till medlemmarna att dela sina kunskaper och arbeta kollektivt för att föreningen ska fortsätta att spara pengar. Det skulle också skapa en känsla av gemenskap och samarbete, vilket är grundläggande för en välfungerande BRF.

Värdefulla tips från besiktningsmannen: Utöver att erbjuda en omfattande besiktning kan en kvalificerad besiktningsman som Carl-Jonas Nordensved även ge värdefulla tips och råd för att vårda och underhålla BRF:en på bästa sätt. Dessa tips kan omfatta rekommendationer för regelbundet underhåll, effektivisering av energianvändning, förbättring av säkerhetsfunktioner och mycket mer. Att ta tillvara på dessa råd kan inte bara förbättra fastighetens långsiktiga hållbarhet, utan också bidra till att minska kostnaderna och öka medlemmarnas trivsel.

Avslutning: Besiktningshuset och besiktningsman Carl-Jonas Nordensved har visat er vikten av att genomföra en teknisk besiktning för er BRF. Genom att göra en noggrann genomgång av byggnadens tillstånd kunde ni identifiera kommande kostnader och även inse att vissa förväntade utgifter inte längre var nödvändiga. Genom att också utnyttja medlemmarnas kompetenser och belöna besparingar kan ni spara ännu mer pengar och stärka sammanhållningen i er BRF. Kom ihåg att ta tillvara på de värdefulla tips ni fick från besiktningsmannen för att vårda er byggnad på bästa sätt. Genom att arbeta kollektivt och dra nytta av resurserna inom föreningen kommer ni att fortsätta att spara pengar och njuta av ett hållbart och välmående hem för alla medlemmar i er BRF.

Att köpa sitt första hus är en stor milstolpe i livet. Det är ett stort steg att ta, och det kan vara en spännande och skrämmande process. Det finns mycket att tänka på, och en av de viktigaste sakerna är att genomföra en överlåtelsebesiktning.

Att vara med på en överlåtelsebesiktning för första gången kan vara nervöst, men det kan också vara en lärorik och spännande upplevelse. För mig och min partner var det en stor dag när vi skulle besiktiga vårt första hus. Vi hade letat länge efter ett hus som passade våra behov och vår budget, och till slut hittade vi ett vackert 20-talshus som vi kände oss hemma i.

Besiktningsmannen från Svenska Besiktningshuset Intressenter AB var en erfaren och kunnig person som var tydlig, rak och bestämd. Han lärde oss allt vi behövde veta om huset, från grundläggande information om tak, fönster och dörrar till mer detaljerade saker som rörledningar, rörsystem och våtrum.

Vi var imponerade av hans noggrannhet och professionalitet, och det var uppenbart att han hade en gedigen erfarenhet av att genomföra överlåtelsebesiktningar. Han gick igenom varje del av huset och visade oss vad vi skulle behöva tänka på i framtiden när vi tog hand om det. Vi fick också tips om hur vi kunde undvika problem och skador genom att vara uppmärksamma på små tecken på slitage.

Det var en underbar vårdag när vi genomförde besiktningen. Fåglarna kvittrade och solen sken, och det var en härlig känsla att veta att vi var på väg att köpa vårt första hus. Besiktningen gick smidigt och inga allvarliga fel hittades. Vi kände oss lätta och glada när vi lämnade huset, och det kändes som om vi hade gjort ett bra val.

Att köpa ett hus är en stor investering, och det är viktigt att genomföra en grundlig överlåtelsebesiktning för att undvika oväntade problem i framtiden. Att vara med på en sådan besiktning kan vara nervöst, men det är också en viktig del av processen när man köper ett hus. För oss var det en spännande och lärorik upplevelse, och vi ser fram emot att låta våra barn växa upp och bli gamla ihop i vårt nya hem.

L & A

Att renovera badrum är en stor investering och det är viktigt att resultatet blir så bra som möjligt. Men tyvärr finns det många exempel på nyrenoverade badrum som har allvarliga brister som inte upptäcks förrän det är för sent. Dessa brister kan leda till allt från fuktskador och mögel till att hela badrummet måste rivas och göras om.

För att undvika detta är det viktigt att begära en slutbesiktning av badrumsrenoveringen. En besiktning görs för att kontrollera att arbetet har utförts på rätt sätt och att allt fungerar som det ska. Detta är särskilt viktigt när det kommer till badrum, där det finns många olika moment som måste göras på rätt sätt för att undvika problem i framtiden.

Besiktningshuset stöter ofta på nyrenoverade badrum som har allvarliga brister. Oftast är det några år sedan badrummet renoverades, och problemen har fått växa och bli allt mer allvarliga. Det är då den blivande husköparen som upptäcker felet, och det kan få allvarliga konsekvenser. Både köparen och säljaren förlorar på ett dåligt utfört badrum - köparen får ett hus som inte är i det skick han betalade för, medan säljaren tvingas sänka priset på huset för att få det sålt.

Därför är det viktigt att ha en besiktningsman som är erfaren och kunnig på området. En bra besiktning av badrummet kan upptäcka eventuella fel och brister i tid, och ge säljaren en möjlighet att åtgärda problemet innan det blir allvarligt. Detta kan också ge köparen en extra trygghet att han köper ett hus i bra skick.

Så om du planerar att renovera ditt badrum, tänk på att begära en slutbesiktning av arbetet. Det kan rädda dig från stora problem och onödiga kostnader i framtiden.

I denna blogg ska vi ta en närmare titt på besiktningsman Jonatan Malander som bor i Kramfors och arbetar med husbesiktningar runt om i Norrland.

Jonatan har en lång erfarenhet av husbesiktningar och är mycket uppskattad av både husköpare och mäklare för sitt gedigna kunnande och omsorgsfulla arbetssätt.

En av Jonatans specialiteter är våtrum, där han noggrant kontrollerar att allt är korrekt utfört och att det inte finns några brister som kan orsaka problem i framtiden.

Jonatan är en pålitlig och professionell besiktningsman som alltid sätter kunden i fokus och strävar efter att göra affärer så trygga och säkra som möjligt.

Om du behöver en husbesiktning i Norrland så kan Jonatan Malander definitivt vara ett bra val för dig.

Det är alltid viktigt att anlita en erfaren besiktningsman när man ska köpa eller sälja en fastighet. En person som har stor kunskap och erfarenhet inom området kan upptäcka fel och brister som lekmän kanske inte ser. En sådan person är Besiktningsman Hans Franck, som är verksam vid Svenska Besiktningshuset Intressenter AB.

Hans Franck har en gedigen kunskap om byggnader och är anlitad av mäklare runt om hela Mälardalen, inklusive Enköping, Västerås och hans hemstad Örsundsbro. Han är känd för att vara noggrann och omsorgsfull när han utför sina besiktningar och har därmed byggt upp ett stort förtroende bland både mäklare och husspekulanter.

En annan dold merit som Hans Franck besitter är hans förmåga att dansa bugg. Detta visar på hans stora passion och engagemang för att bemästra olika färdigheter, vilket kan vara till stor fördel även inom hans yrkesområde.

Att anlita en erfaren och kunnig besiktningsman som Hans Franck kan vara avgörande för att säkerställa en smidig och säker fastighetsaffär.

Hans-Michael Mertel är en besiktningsman med en gedigen erfarenhet inom sitt yrke. Han har blivit en efterfrågad konsult i Skåne för både hussäljare, husköpare och mäklare som vill säkerställa en smidig och rättvis affär. Hans-Michael har byggt upp sin kompetens genom många års erfarenhet och kunskap om hus och fastigheter. Han har sett allt från mindre fel och brister till större problem som kan vara avgörande för en fastighetsaffär.

En av Hans-Michaels främsta styrkor är hans oberoende position som besiktningsman. Han är inte bunden till något annat intresse än att utföra en omsorgsfull inspektion och samla in alla nödvändiga uppgifter. Mäklare och fastighetsägare uppskattar denna neutrala roll då det garanterar en rättvis och transparent besiktning. Hans-Michaels oberoende position gör att han är ett namn att lita på i branschen.

Hans-Michael betonar vikten av att vara oberoende som besiktningsman. Han anlitas ofta av mäklare just för att han är oberoende och han ser det som en viktig faktor i en fastighetsaffär. En mäklare har sagt till honom att besiktningsmannen är den viktigaste faktorn i en fastighetsaffär och att man aldrig blir starkare än sin svagaste länk i affärsprocessen. Hans-Michaels oberoende roll är därför en av de starkaste länkarna i processen.

I sin vardag arbetar Hans-Michael runt om i Skåne med att hjälpa människor att göra en trygg och rättvis affär. Hans erfarenhet och kunskap om hus och fastigheter gör honom till en pålitlig rådgivare i fastighetsbranschen. Han har utvecklat ett öga för detaljer och kan snabbt identifiera eventuella fel och brister. Genom hans noggranna arbete hjälper han både köpare och säljare att ta kloka beslut som kommer att gynna dem på lång sikt.

Hans-Michaels arbete som besiktningsman är en viktig del av fastighetsbranschen. Genom hans kunskap och oberoende position hjälper han till att säkerställa att fastighetsaffärer är rättvisa och smidiga för alla parter. Hans passion för sitt arbete och hans öga för detaljer gör honom till en av de mest respekterade besiktningsmännen i Skåne.

Den kontrollansvarige, eller KA, spelar en avgörande roll i att säkerställa att byggprojekt uppfyller de höga krav på kvalitet, säkerhet och hållbarhet som finns i dagens samhälle. Byggnadsingenjören Patrik Stahlén vid Svenska Besiktningshuset Intressenter AB har informerat om vad en KA gör och hur denne kan hjälpa till med kontrollplanen för ett byggprojekt.

En KA ska hjälpa till att ta fram ett förslag till kontrollplan, som är en plan för hur byggprojektet ska genomföras och kontrolleras. KA:n ska också se till att kontrollplanen följs och delta vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller. Dessutom ska KA:n skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

En KA spelar en central roll i att säkerställa att byggprojektet uppfyller de nödvändiga kraven på kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Genom att granska dokument, övervaka byggprocessen och säkerställa att bygget uppfyller de höga kraven på kvalitet, säkerhet och hållbarhet, kan en KA bidra till att säkerställa att byggprojektet blir så bra som möjligt.

Enligt Patrik Stahlén är det viktigt att ha en KA involverad i byggprojektet från början för att säkerställa att kontrollplanen är så effektiv och omfattande som möjligt. Genom att ha en KA involverad kan byggprojektet också undvika kostsamma förseningar och problem som kan uppstå om byggprocessen inte övervakas på rätt sätt.

Som Patrik Stahlén påpekar är det viktigt att byggprojektet är så säkert, hållbart och av hög kvalitet som möjligt. Genom att anlita en KA kan byggprojektet få den nödvändiga expertisen och erfarenheten som behövs för att säkerställa att alla steg i byggprocessen utförs på rätt sätt och att resultatet blir så bra som möjligt.

//Redaktionen

En besiktningsman från Besiktningshuset upptäckte nyligen mögel i krypgrunden i ett nybyggt hus. Detta är en oroande upptäckt eftersom mögel kan orsaka allvarliga hälsoproblem, särskilt för personer som lider av astma eller allergier.

Mögel i krypgrunden kan vara ett tecken på fuktproblem eller dålig ventilation. Om problemet inte åtgärdas kan mögelsporerna spridas till andra delar av huset och orsaka allvarliga hälsoproblem.

Det är därför viktigt att ta itu med problemet så snabbt som möjligt. Besiktningsmannen från Besiktningshuset rekommenderar att man kontaktar en professionell saneringsfirma för att ta bort möglet och åtgärda eventuella fuktproblem i krypgrunden.

Det är också viktigt att ta reda på vad som orsakade fukten i första hand och åtgärda detta problem för att förhindra att möglet återvänder. Det kan kräva åtgärder som att öka ventilationen i krypgrunden eller installera en dräneringssystem för att hålla fukten borta.

Att upptäcka mögel i ett nybyggt hus kan vara överraskande och frustrerande för husägare. Men genom att agera snabbt och ta itu med problemet kan man säkerställa att huset är säkert att bo i och att hälsoriskerna minskas.

Det är också viktigt att påpeka att en besiktning är ett viktigt verktyg för att upptäcka eventuella problem i ett hus, oavsett om det är nybyggt eller inte. Genom att genomföra en besiktning kan man identifiera potentiella problem och åtgärda dem innan de blir stora och kostsamma problem.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ta mögel i krypgrunden på allvar och att agera snabbt för att minimera hälsoriskerna. Att anlita en professionell saneringsfirma och åtgärda eventuella fuktproblem är viktigt för att lösa problemet och förhindra att möglet återvänder. En regelbunden besiktning av huset kan också hjälpa till att identifiera potentiella problem och säkerställa att huset är säkert att bo i.

Redaktionen

Att köpa sitt första hus är en stor milstolpe i livet. Det är ett stort steg att ta, och det kan vara en spännande och skrämmande process. Det finns mycket att tänka på, och en av de viktigaste sakerna är att genomföra en överlåtelsebesiktning.

Att vara med på en överlåtelsebesiktning för första gången kan vara nervöst, men det kan också vara en lärorik och spännande upplevelse. För mig och min partner var det en stor dag när vi skulle besiktiga vårt första hus. Vi hade letat länge efter ett hus som passade våra behov och vår budget, och till slut hittade vi ett vackert 20-talshus som vi kände oss hemma i.

Besiktningsmannen från Svenska Besiktningshuset Intressenter AB var en erfaren och kunnig person som var tydlig, rak och bestämd. Han lärde oss allt vi behövde veta om huset, från grundläggande information om tak, fönster och dörrar till mer detaljerade saker som rörledningar, rörsystem och våtrum.

Vi var imponerade av hans noggrannhet och professionalitet, och det var uppenbart att han hade en gedigen erfarenhet av att genomföra överlåtelsebesiktningar. Han gick igenom varje del av huset och visade oss vad vi skulle behöva tänka på i framtiden när vi tog hand om det. Vi fick också tips om hur vi kunde undvika problem och skador genom att vara uppmärksamma på små tecken på slitage.

Det var en underbar vårdag när vi genomförde besiktningen. Fåglarna kvittrade och solen sken, och det var en härlig känsla att veta att vi var på väg att köpa vårt första hus. Besiktningen gick smidigt och inga allvarliga fel hittades. Vi kände oss lätta och glada när vi lämnade huset, och det kändes som om vi hade gjort ett bra val.

Att köpa ett hus är en stor investering, och det är viktigt att genomföra en grundlig överlåtelsebesiktning för att undvika oväntade problem i framtiden. Att vara med på en sådan besiktning kan vara nervöst, men det är också en viktig del av processen när man köper ett hus. För oss var det en spännande och lärorik upplevelse, och vi ser fram emot att låta våra barn växa upp och bli gamla ihop i vårt nya hem.

Sedan den 1 juli 2021 finns ett krav för bostadsrättsföreningar att införa Individuell Mätning och Debitering, IMD, för värme och tappvatten. Karin Lindström som är konsult för hållbara energisystem och hållbara städer på Anthesis Group menar dock att mer måste till för att vi ska kunna minska energianvändningen.