Kontrollansvarig KA enl. PBL

När behövs en kontrollansvarig?

När du ska bygga, riva eller utföra markarbeten behövs en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

När behövs en kontrollansvarig?

När du ska bygga, riva eller utföra markarbeten behövs en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

När behövs inte en kontrollansvarig?

Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra mindre ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

I rollen som kontrollansvarig medverkar vi till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Vi som kontrollansvariga hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och vi ser till att kontrollplanen följs och vi närvarar vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriver ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Vi utför kontrollansvar i hela Mälardalen till fastapriser. Kontakta oss för offert.

Vår breda kompetens gör att vi även utför stombesiktning, förbesiktning, slutbesiktning samt 2-årsbesiktning.