Energideklaration

Vad är energiklasser?

Energiklassning finns i deklarationerna för att göra det enklare för dig att jämföra byggnader med varandra och få en uppfattning om deras energianvändning.

Hur fungerar energiklassningen av byggnader?

Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C.

Vad är en energideklaration?

Energideklaration är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i en byggnad när den används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration.

Varför behövs en energideklaration?

Energideklaration är ett dokument som ger en överblick över byggnadens energianvändning, energistatus. Energideklarationen är ett lagkrav sedan år 2006. Lag 2006:985 om energideklaration för byggnader. Genom energideklarationen framgår det hur man kan använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och samtidigt göra en insats för klimatet.

Vilka byggnader ska energideklareras?

Dessa byggnader ska ha en energideklaration
- Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration.

- Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Exempel på nyttjanderätter är lokaler och bostäder med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.

- Byggnader som är nybyggda, nyuppförda eller som ska säljas.

Vilka byggnader behöver inte ha energideklaration?


Här exempel på byggnader som inte behöver ha någon energideklaration

- Bestämmelserna om energideklaration tillämpas bara på byggnader där energi används i syfte att påverka byggnadens inomhusklimat så att inomhustemperaturen överstiger 10 grader.

- Industrianläggningar och verkstäder.

- Bostadshus som används mindre än fyra månader per år eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 % av en helårsanvändning.

- Byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

Behöver garage energideklaration?

Fristående garagebyggnader som är uppvärmda till minst 10 grader anses ha en tempererad area s.k. Atemp. Om Atemp är 50 kvadratmeter eller större ska den fristående garagebyggnaden ha en egen energideklaration. En fristående garagebyggnad med Atemp som är mindre än 50 kvadratmeter behöver inte ha en energideklaration.

Vad är grönt bolån?

Flera banker erbjuder idag gröna bolån som ger rabatt på boräntor med vissa krav. Kravet ska vara att byggnaden ska uppnå en viss energiklass A, B eller C*. Har du en gammal energideklaration utan bokstäver behöver du göra en ny energideklaration.

*C klassning kan ge avdrag på bolåneräntan. Hör med din bank vad som gäller.

Hur ansöker man om grönt bolån?

För att kunna ansöka om gröna lån behöver din bostad, villa, fritidshus eller bostadsrätt uppfylla minst ett av följande krav: ha en giltig energideklaration. Ha energiklass A- eller B enligt Boverkets energiklassificering från 1 januari 2014. Svanenmärkning. miljöbyggnad guld- eller silvercertifiering enligt Sweden Green Building Council.