Tjänsten fukt- och risk konstruktionskontroll innebär att vi gör en undersökning av konstruktioner där vi erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktskador.

Denna tjänst är en populär tilläggstjänst som vi ofta utför i samband med en besiktning

Pris i samband med överlåtelsebesiktning 3750:- inkl moms. Separat 5500:- inkl moms.

Tjänsten fukt- och risk konstruktionskontroll innebär att vi gör en undersökning av konstruktioner där vi erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktskador.

Vid en fukt- och riskkonstruktionskontroll utför vi punktvisa mätningar med fuktindikatorer, upptagning av 1 till 3 inspektionshål för att bättre bedöma konstruktionsutförandet och eventuell risk för skada. Vi använder även högteknologisk inspektionskamera vilket gör att vi kan utföra kontroll bakom tex badrumsväggar eller under golv.

Tjänsten fukt- och riskkonstruktionskontroll är en stickprovsmässig kontroll och utgör inte någon fullständig skadeutredning. Utförande av fukt och konstruktionskontroll ger oftast underlag för en bättre teknisk bedömning av konstruktionen. Ingreppen vi gör erfordrar att ägaren lämnar sitt medgivande till eventuella konstruktionsingrepp. Detta ska du tänka på att fråga säljare om innan besiktningen.

Resultaten från denna tjänst kan leda till att man får göra en skadeutredning. Läs mer under skadeutredningar.