Entreprenadbesiktning

Besiktningshuset utför alla typer av entreprenadbesiktning såsom förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning, normerande besiktning och särskild besiktning.

Besiktningshuset utför alla typer av entreprenadbesiktning såsom förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning, normerande besiktning och särskild besiktning, överbesiktning.

Entreprenadbesiktning kan utföras i olika former, före- under eller efter entreprenadens färdigställande. En entreprenadbesiktning är en kontroll av att beställaren har fått den produkt som avtalats i kontraktshandlingarna. 

Svenska Besiktningshusets entreprenadgrupp bestående av byggbesiktningsmän, el och VVS.
Inga uppdrag är för små eller förstora. Har du större projekt eller ett litet hus, inga problem kontakta oss för offert. 

Besiktningshuset är ett modernt och nytänkande besiktningsföretag som genom flexibla lösningar arbetar med fokus på kundnytta. Vi kännetecknas av hög professionalism och oberoendehet som uppskattas av våra uppdragsgivare. Vi är välutbildade och ständigt uppdaterade från olika branschorganisationer vilket är en garanti för vår kompetens och för ditt intresse. Med erfarenhet från över 30 000 besiktningar kan vi vår sak.