Wallindicator - enstegsputsad fasad

Har du mött oss på en av våra informationstunder och vill nu veta mer, klokt! Det finns ingen annan än dig som bevakar din byggfelsgaranti. Wallindicator bevakar fukten dygnet runt året om!

Har du mött oss på en av våra informationstunder och vill nu veta mer, klokt! Det finns ingen annan än dig som bevakar din byggfelsgaranti. Wallindicator bevakar fukten dygnet runt året om!

Enstegstätad putsfasad = Riskkonstruktion för fukt och mögelskador

Har du byggfelsgaranti kvar i huset? Misstänker ni fukt i fasaden? 

Om Ja, är Wallindicator ™ ett måste.   

FASTIGHETSÄGARE: UNDERSÖK YTTERVÄGGARNA
Boverket uppmanar alla fastighetsägare som har ett hus från de senaste 20 åren med den här typen av konstruktion att låta undersöka ytterväggarna. Finns det mögel eller rötskador i väggen så är de inte synliga utan ingrepp. Ytterväggar i nya hus är så lufttäta att mögellukt ännu inte märks i bostaden.

 

Vad man kan göra för att övervaka sin fasad dygnet runt, året runt. Hur reklamerar man en fuktskadad stomme, fasad? Hur vet man att man har fukt i fasaden?Besiktningshuset har svaren. 

 

Besiktningshuset har i samarbete med Anozona tagit fram ett mätpaket för att mäta fukt i väggkonstruktionerna. I mätpaketet ingår montage av Wallindicator ™ på strategiskt utvalda platser och besiktning samt dokumentation av fasaden. 

 

Wallindicator ™ är en kemiskt baserad produkt som mäter relativ fuktighet [RF] i den omgivande luften i väggkonstruktionen. Inga batterier eller tillfälliga besök av besiktningsmän som mäter fukt i tid och otid. 

Wallindicator ™ mäter fukten dygnet runt året om. Ett tillfälligt besök av en besiktningsman som mäter fukt talar bara om hur fukten är just vid det tillfället. Hur tryggt känns det?

 

Wallindicator ™ mäter fuktighet över tid. Eller mer exakt så mäter den omgivningens ackumulerade fuktpåfrestning. 

 

Wallindicator ™ har en mycket hög mätnoggrannhet. Samtidigt är Wallindicator ™ väldigt enkel för alla boende att läsa av och den är dessutom diskret och knappt synlig efter montaget i väggen.

 

Välkommen och boka din besiktning och montage. Växeln 08 756 77 70