Mögelhund

Våra besiktningsmän upptäcker ibland en ovanlig lukt i inomhusluften när de går in i en byggnad, vilket de associerar med förekomst av mikrobiell påverkan (ofta kallad mögellukt)

Det är inte möjligt att döma konstruktionen enbart baserat på denna luktindikation. För att kunna fastställa orsaken, omfattningen och eventuella åtgärdsbehov krävs ytterligare kontroller eller teknisk utredning. Det innebär att man utför borrningar, mäter fukt, tar mögelprover och har erfarenhet nog att veta var man bör borra. Detta är något som hunden inte kan göra.

Förstörande ingrepp i konstruktionsdelar är normalt inte inkluderat i en överlåtelsebesiktning, men kan beställas som en tilläggstjänst, till exempel vårt populära "Stora Fuktpaket" eller en skadeutredning. En sådan undersökning kräver också ägarens godkännande. Om ingrepp inte tillåts, kan man eventuellt använda en mögelhund för att identifiera mikrobiell skada eller aktivitet.

Hundar har ungefär 220 miljoner luktsinnesceller, medan människor bara har cirka 5 miljoner. Hundens nos är alltså mycket mer känslig för olika lukter. Det är inte säkert att mögel luktar tillräckligt starkt för att en människa ska upptäcka det, men en hund har förmågan att göra det.

När en mögelhund utför en sökning är den inställd på att hitta ett byte. Den har tränats för att leta efter lukten av mögeldoft. Om det redan finns en mögellukt när hunden kommer in i huset kan den bli förvirrad och inte veta var den ska leta eller markera. Det har hänt att hundar har blivit överväldigade av lukten redan vid dörröppningen och har fått svårt att fokusera. Det är inte så att hunden tar beslut vid dörren och tänker "det luktar mögel här, jag går in och letar upp källan". Dessutom kan en hund inte avgöra om mängden mögel är liten eller stor, medan en erfaren besiktningsman med avancerade fuktinstrument, fiberoptik och erfarenhet har mycket bättre förmåga att bedöma detta än en hund.