Besiktningshuset, specialist på besiktning av fasader och balkonger, har över 30 års erfarenhet inom området. Vi är välkända för vårt

...

Materialinventering, miljöinventering av byggnader inför rivning.

Materialinventering kan även benämnas som miljöinventering men benämns

...

Boka en av våra populära tjänster. Besiktningsman direkt på visningen.
Mötet med besiktningsmannen skapar förtroende och ger presumtiva

...

Besiktningshuset utför alla typer av entreprenadbesiktning såsom förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning, normerande

...

Tjänsten fukt- och risk konstruktionskontroll innebär att vi gör en undersökning av konstruktioner där vi

...

Denna tjänst är en populär tilläggstjänst som vi ofta utför i samband med en besiktning

Installationskontroll av El, VVS, Uppvärmning, Ventilation, Eldstad 

Installationskontroll av El, VVS, Uppvärmning, Ventilation, Eldstad 

När behövs en kontrollansvarig?

När du ska bygga, riva eller utföra markarbeten behövs en kontrollansvarig, KA, för ditt

...

I våra protokoll kan orden "fortsatt teknisk utredning" förekomma med det menas att skadeutredning kan behövas tex för att utreda mögelskador,

...

Brf Roslagsterrassen:

I Västra Roslags-Näsby, Täby, uppför det välrenommerade byggföretaget Botrygg, i samarbete med Villa Nest, 60

...

Hos oss på Besiktningshuset hittar du duktiga och erfarna besiktningsmän.
Vi kännetecknas av hög professionalism, som uppskattas av både

...

Att renovera badrum är en stor investering och det är viktigt att resultatet blir så bra som möjligt. Men tyvärr finns det många exempel på

...