Överlatelsebesiktning- villabesiktning

Utför Överlåtelsebesiktning Villabesiktning Husbesiktning med oss på Besiktningshuset

Ett tryggt hem börjar med en husbesiktning!
Besiktningshuset med över 30 000 genomförda besiktningar och en gedigen erfarenhet sedan 2003 har vi hjälpt otaliga husägare att inspektera sina hem. Vår expertis och professionella tillvägagångssätt garanterar att du får en noggrann och pålitlig besiktning av ditt hus.

INFORMATION OM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

En överlåtelsebesiktning är en noggrann byggteknisk undersökning av husbyggnaden och marken som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen utförs visuellt, det vill säga utan användning av hjälpmedel, för att fastställa fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning.

Hur går en överlåtelsebesiktning till och vad kostar det? Du börjar med att kontakta oss och ge oss information om det hus du antingen ska köpa eller sälja. Kunder som ringt runt och jämfört priser brukar stanna och boka med oss.  Vi behöver fastighetsbeteckningen, adressuppgifter för både dig och huset, e-postadress, telefonnummer samt den totala boytan och bruttoarea (BOA + BIA) för huvudbyggnaden. Om det finns fler byggnader på tomten räknas dessa som sekundära byggnader, och de kan också besiktas till ett reducerat pris. Priset för överlåtelsebesiktningen baseras på den besiktade ytan och var i landet huset befinner sig och vi tillhandahåller självklart ansvarsförsäkring!

När bokningen är bekräftad skickar vi dig en uppdragsbekräftelse med besiktningsförutsättningarna, där vi tydligt beskriver vad som ingår och inte ingår i överlåtelsebesiktningen, samt vilket ansvar vi har som besiktningsföretag och vilka skyldigheter du som beställare har. Det är viktigt att du läser igenom besiktningsförutsättningarna innan själva besiktningen påbörjas. Besiktningsmannen går även igenom besiktningsförutsättningarna med dig på plats.

Besiktningsutlåtandet är strukturerat så att byggnaden beskrivs utifrån dess olika konstruktionsdelar. Besiktningshusets unika besiktningsmodell ger en tydligare bild av byggnadens olika konstruktionsdelar, och vi beskriver inte rummen individuellt förutom våtutrymmen. Eventuella anmärkningar beskrivs på de ytor som hör till respektive konstruktionsdel.

Vad ingår inte i överlåtelsebesiktningen? Installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, mekanisk ventilation, skorstenar och eldstäder ingår inte. Undersökningar som kräver ingrepp i byggnadens konstruktion ingår inte heller. Exempel på sådana undersökningar är provtryckning av skorstenen, radonmätning och fuktmätning. För fullständig information om vad som inte ingår kan du hitta i uppdragsbekräftelsen som vi har skickat till dig.

Populära tilläggstjänster som inte ingår i en Överlåtelsebesiktning men som kan beställas som extratjänst

Priskalkyl
En rådgivande kalkyl för offertförfrågan/anbud eller renoveringar. Priskalkylen kan även utgöra förhandlingsunderlag vid en eventuell fastighetsaffär eller så vill banken veta vad som behöver renoveras och vad det kommer kosta.

Fuktmätning
STORA FUKTPAKETET. Den mest omfattande fuktmätningen på marknaden i alla överlåtelsebesiktningar för köpare, säljare dvs vi mäter fukt i kända riskkonstruktioner, fuktindikerar våtrum, fuktmäter inomhusluften, vindsluften, utomhusluften, krypgrundens luft, fuktkvot m.m.

Okulär installationskontroll
Installationskontroll av El, VVS, Uppvärmning, Ventilation, Eldstad