Materialinventering, miljöinventering av byggnader inför rivning.

Materialinventering kan även benämnas som miljöinventering men benämns

...

Vid en s.k. bostadsrättsbesiktning lägenhetsbesiktning gör vi en grundlig okulärkontroll av våtutrymmena och

...

Denna tjänst är en populär tilläggstjänst som vi ofta utför i samband med en besiktning

Installationskontroll av El, VVS, Uppvärmning, Ventilation, Eldstad 

Installationskontroll av El, VVS, Uppvärmning, Ventilation, Eldstad 

Sedan den 1 juli 2021 finns ett krav för bostadsrättsföreningar att införa Individuell Mätning och Debitering, IMD, för värme

...

Utför Överlåtelsebesiktning Villabesiktning Husbesiktning med oss på Besiktningshuset

Ett tryggt hem börjar med en

...

I våra protokoll kan orden "fortsatt teknisk utredning" förekomma med det menas att skadeutredning kan behövas tex för att utreda mögelskador,

...

Hos oss på Besiktningshuset hittar du duktiga och erfarna besiktningsmän.
Vi kännetecknas av hög professionalism, som uppskattas av både

...

Har du mött oss på en av våra informationstunder och vill nu veta mer, klokt! Det finns ingen annan än dig som

...