Radonsanering radonmätning

Det finns flera hundra tusen bostäder i Sverige som har förhöjda halter av radon i inomhusluft f.n. över 200 Bq/m3.

När mäter man radon?

När du ska köpa ett hus,

När du bygger om, ändrar ventilationen, uppvärmningssystem byte av fönster,

När huset ligger på högrisksområde för markradon,

När blåbetong finns i huset,

Sprängning i området.

Vi på Besiktningshuset har lång erfarenhet av att utföra radonmätningar och radonsaneringar. 

Kontakta oss för offert i hela Sverige!

Här kan du läsa om att söka bidrag för radonsanering