Skadeutredning

I våra protokoll kan orden "fortsatt teknisk utredning" förekomma med det menas att skadeutredning kan behövas tex för att utreda mögelskador, fuktskador och lukter i ett hus dvs man kan föreslå fortsatt teknisk utredning. 

I våra protokoll kan orden "fortsatt teknisk utredning" förekomma med det menas att skadeutredning kan behövas tex för att utreda mögelskador, fuktskador och lukter i ett hus dvs man kan föreslå fortsatt teknisk utredning. avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

En typisk kund till oss kan ringa till oss och säga, 
-Vi har köpt ett hus där en besiktningsman rekommenderat fortsatt teknisk utredning på lukt i golvvinkeln i det reglade golvet och missfärgningar i krypgrunden och vinden. Gör ni sådana utredningar? -Ja svarar vi.

Eller
Vi är i en tvist och behöver veta skadors omfattning och att ni dokumenterar detta. -Ja svarar vi.

En annan kund typisk kund kan ringa till oss och säga,
Jag mår inte bra i mitt hus, jag misstänker fukt eller jag vet faktisk inte vad det är som gör att jag mår dåligt i mitt hus. Kan ni utreda sådant här? -Ja svarar vi.

Var , När och Hur?
Vad man kan vilja ha svar på i en skadeutredning är orsaker, omfattning och kostnader för att komma tillrätta med problemet och sist men inte minst hur man återställer på ett säkert sätt.

Vi har även mögelhund att tillgå i våra uppdrag. Vår hundförare Maria med sin hund är bland de skickligaste som finns på marknaden.