Installationskontroll av El, VVS, Uppvärmning, Ventilation, Eldstad 

Pris i samband med besiktning 2750:- inkl moms. Separat 5500:- inkl moms.

Kontrollen är av okulärkontroll och grundar sig på säljarens uppgifter, allmänt kända ålders- och/eller försäkringsmässiga avskrivningar och/eller andra uppenbara indikationer på fel.

Installations Delen ingår i köparens undersökningsplikt, och ingår inte i en överlåtelsebesiktning.

I en bilaga redovisas resultatet av ovan nämnda installationer. Resultatet till okulärkontrollen kan leda till att man får kalkylera med renovering/byte eller kontakta fackman för området och göra en fördjupad undersökning.