Värmekamera, termografering

Vi termograferar alla typer av byggnader med värmekamera. Köldbryggor, dolda fel, kallras, kalla element upptäcks.  Fjärrvärmeläckage, termografering med värmekamera, drönare.

Vi rekommenderar energieffektiva åtgärder och förslag på förbättringar och vi utför även energideklaration.

Vi kontrollerar var golvvärme ligger om du är i behov av att borra i betongplattan.

Vi har genom energiexpert Carl-Jonas Nordensved medverkat i flertal redaktionella reportage om energi, termografering, värmekamera.