VÅRA TJÄNSTER

Hos oss på Besiktningshuset hittar du duktiga och erfarna besiktningsmän. Vi kännetecknas av hög professionalism, som uppskattas av både köpare och säljare.

Besiktningshuset, specialist på besiktning av fasader och balkonger, har över 30 års erfarenhet inom området. Vi är välkända för vårt expertkunnande och hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att upprätthålla säkerheten och kvaliteten på fasaderna och balkongerna på sina byggnader.

En fasad är mer än bara en byggnads utsida, den är också den första försvarslinjen mot naturens element. Besiktningshuset har gedigen kunskap om hur en fasad ska byggas och underhållas för att klara av de tuffa väderförhållandena som kan förekomma. Vi vet också vilka fel man ska leta efter vid en besiktning och hur man kan åtgärda dem på bästa sätt.

En besiktning av fasader och balkonger är en viktig del av fastighetens underhåll. Det är också ett viktigt sätt att säkerställa att fastigheten uppfyller de krav som finns på säkerhet och kvalitet. En besiktning utförd av Besiktningshuset kan hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att identifiera eventuella problem och ta åtgärder innan de utvecklas till större och mer kostsamma problem.

Fasader och balkonger kan drabbas av en mängd olika problem, såsom sprickor, fukt och erosion. Dessa problem kan leda till allvarliga säkerhetsrisker om de inte upptäcks i tid. Därför är det viktigt att utföra regelbundna besiktningar för att upptäcka eventuella problem och åtgärda dem innan de leder till större problem.

Besiktningshuset har en unik förmåga att identifiera problem och komma med lösningar för att åtgärda dem. Vi är väl medvetna om vilka åtgärder som kan vidtas för att säkerställa att en fasad eller balkong är säker och hållbar på lång sikt. Vår expertis och erfarenhet gör oss till en mycket värdefull resurs för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som vill se till att deras fastigheter uppfyller de höga kraven på säkerhet och kvalitet som finns idag.

I slutändan är det viktigt att förstå värdet av att ha en erfaren besiktningsman från Besiktningshuset vid sin sida. Vår kunskap och expertis kan hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att upprätthålla säkerheten och kvaliteten på sina fasader och balkonger, vilket leder till en mer hållbar och säker fastighet på lång sikt.

Boka din fasadbesiktning med oss.

#Fasadbesiktning #Balkongbesiktning #Putsfasad #Enstegstätad #Underhållsplan #Byggnadskontroll

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vid en s.k. bostadsrättsbesiktning lägenhetsbesiktning gör vi en grundlig okulärkontroll av våtutrymmena och anslutningar i golvbrunnar och hur det ser ut under diskbänken. 

Vad är energiklasser?

Energiklassning finns i deklarationerna för att göra det enklare för dig att jämföra byggnader med varandra och få en uppfattning om deras energianvändning.

I våra protokoll kan orden "fortsatt teknisk utredning" förekomma med det menas att skadeutredning kan behövas tex för att utreda mögelskador, fuktskador och lukter i ett hus dvs man kan föreslå fortsatt teknisk utredning. 

Besiktningshuset utför alla typer av entreprenadbesiktning såsom förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning, normerande besiktning och särskild besiktning, överbesiktning.

En underhållsplan är måste för alla medvetna BRF, bostadsrättsföreningar, Vi erbjuder en av marknadens effektivaste BRF underhållsplaner, beställ BRF Analys.

Utför Överlåtelsebesiktning Villabesiktning Husbesiktning med oss på Besiktningshuset

Ett tryggt hem börjar med en husbesiktning!
Besiktningshuset med över 30 000 genomförda besiktningar och en gedigen erfarenhet sedan 2003 har vi hjälpt otaliga husägare att inspektera sina hem. Vår expertis och professionella tillvägagångssätt garanterar att du får en noggrann och pålitlig besiktning av ditt hus.

Syftet med tjänsten Priskalkyl är att beställaren skall få en rådgivande kalkyl för offertförfrågan/anbud. Priskalkyl kan även utgöra förhandlingsunderlag vid en eventuell fastighetsaffär. 

Våra besiktningsmän upptäcker ibland en ovanlig lukt i inomhusluften när de går in i en byggnad, vilket de associerar med förekomst av mikrobiell påverkan (ofta kallad mögellukt)