077 66 50 200 info@besiktningshuset.se
Mån-Fre 8.00 - 17.00

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning med oss på Besiktningshuset

Ett tryggt hem börjar med en husbesiktning!

Att köpa eller sälja hus är troligen en av de största affärer du kommer att göra i ditt liv och det underlättar att gå in i affären med kunskap.

En besiktning innan försäljning bidrar till en tryggare och smidigare affär för samtliga parter. För säljare ger en utförd besiktning ett bättre utgångsläge då husets skick och status redovisas redan i förväg och mäklaren får oftast ett bra underlag att göra en värdering av huset. Säljaren kan även välja att låta utföra förbättringsåtgärder av evu fel som framkommer via besiktningen och utförd besiktning kan med fördel kombineras med en s.k. dolda fel försäkring som bidrar till att göra din husförsäljning ännu tryggare.

”Processen att sälja eller köpa bostad är något som både köpare, säljare och mäklare lägger ner mycket tid och engagemang på därför är det bra att ha kunskap om det man ska sälja eller köpa”.

Köpargenomgång

Om säljaren till den fastighet du planerar att köpa låtit göra en Överlåtelsebesiktning inför försäljningen, kan du som köpare som en del av din undersökningsplikt mot en reducerad avgift boka en genomgång av utförd Överlåtelsebesiktning och lära känna ditt nya hus genom en s.k. Köpargenomgång med besiktningsmannen. När du som köpare väljer en köpargenomgång av en besiktning som utförts åt säljaren gäller samma villkor och ansvar som vid en separat köparbesiktning. Priset för en köpargenomgång är kraftigt reducerat jämfört med att göra en helt ny besiktning av huset.

När du bestämt dig för att sälja din bostad är det en hel del saker att hålla reda på.

  • Din mäklare förbereder försäljning, fakta om din bostad samlas in.
  • Besiktning och ev. energideklaration sker. Doldafelförsäkring kan evu tecknas.
  • Bostaden annonseras.
  • Visning sker, presumtiva köpare tar del av besiktningsutlåtandet.

Hur besiktningen går till

Köparen kontaktar besiktningsbokningen telefon 08-756 77 70 och bokar in en köpargenomgång av utförd besiktning och utlåtandet skrivs över på köparen.

En besiktning bokas. Du får besiktningsförutsättningar tillsända till dig innan besiktningsdagen. Besiktningen börjar med en genomgång med dig där besiktningsmannen beskriver hur besiktningen kommer att gå till. Besiktningsmannen går sedan igenom de handlingar du har på huset tex ritningar, huspärm etc. samt håller en frågestund med dig om huset och dess historik. Frågorna till dig kan röra underhåll, skador, renoveringsår och liknande.

Besiktningsmannen har som uppdrag att hitta eventuella fel eller brister i huset och dess konstruktioner som är av betydelse. Husbesiktning utförs i alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor såsom tak och fasad. De fel och brister som upptäcks redovisas sedan skriftligt i ett utlåtande som mailas till dig och mäklaren. Besiktningsutlåtandet kan även innehålla en riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Läs mer under Överlåtelsebesiktning i menyn.

 

 

Kontakta oss