077 66 50 200 info@besiktningshuset.se
Mån-Fre 8.00 - 17.00

Våra Tjänster

Besiktningsman på visning

Boka en av våra populära tjänster. Besiktningsman direkt på visningen.
Mötet med besiktningsmannen skapar förtroende och ger presumtiva köpare svar direkt på plats.

Tjänsten måste föregås av att huset har besiktigats inför försäljningen en sk Förhandsbesiktning, Överlåtelsebesiktning.

 

Strålande! Vilken kanonidé Win-win. Skapar förtroende och trygghet
hos spekulanterna genom tydlighet och ”korten på bordet” i ett tidigt stadium av köpprocessen.
Inte bara ett besiktningsprotokoll i handen.
Trygghet och förtroende för köpare leder ju, som vi alla vet till högsta möjliga slutpris och därmed en nöjd säljare.

Superbra jobbat!

Nina Lindroos Hedlund
Hållbara mäklare

 

Corona säkerhet för dig och oss

 

Besiktningshusets verksamhet fortlöper, 

Vi ställer inte in vårt arbete på grund av coronaviruset – vi ställer om.

Vi på Besiktningshuset följer situationen och agerar i enlighet med rekommendationer från myndigheter samt Folkhälsomyndighetens råd.

Vi värnar om att vår verksamhet ska fortsätta fungera som vanligt i denna turbulenta tid.

Vi tittar därför på lösningar för hur våra medarbetare och uppdragsgivare kan skyddas.

Innan besiktning, samma dag ringer besiktningsmannen upp och kontrollerar att ingen förkylning eller symptom finns. Vid symptom bokas besiktning om till annat tillfälle.

Ingen besiktningsman åker hem till dig om denne är förkyld eller vid minsta lilla symptom. Vi förväntar oss det tillbaka.

Vid besiktningar är det endast uppdragsgivaren som ska närvara. Familjemedlemmar kan under besiktningen sker ta en promenad.

Besiktningsmän har vid platsbesök munskydd och plasthandskar samt har tvättat sig noga med handsprit och tvål. Vi håller avstånd om minst 2 m. Skälet till att vi gör detta är vi vill ta vårt ansvar och bidra till att minska smittspridningen för alla i samhället.

Carl-Jonas Nordensved, VD

 

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

 

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning med oss på Besiktningshuset

Ett tryggt hem börjar med en husbesiktning!

 

Att köpa eller sälja hus är troligen en av de största affärer du kommer att göra i ditt liv och det underlättar att gå in i affären med kunskap.

En besiktning innan försäljning bidrar till en tryggare och smidigare affär för samtliga parter. För säljare ger en utförd besiktning ett bättre utgångsläge då husets skick och status redovisas redan i förväg och mäklaren får oftast ett bra underlag att göra en värdering av huset. Säljaren kan även välja att låta utföra förbättringsåtgärder av evu fel som framkommer via besiktningen och utförd besiktning kan med fördel kombineras med en s.k. dolda fel försäkring som bidrar till att göra din husförsäljning ännu tryggare.

 

”Processen att sälja eller köpa bostad är något som både köpare, säljare och mäklare lägger ner mycket tid och engagemang på därför är det bra att ha kunskap om det man ska sälja eller köpa”.

Köpargenomgång

Om säljaren till den fastighet du planerar att köpa låtit göra en Överlåtelsebesiktning inför försäljningen, kan du som köpare som en del av din undersökningsplikt mot en reducerad avgift boka en genomgång av utförd Överlåtelsebesiktning och lära känna ditt nya hus genom en s.k. Köpargenomgång med besiktningsmannen. När du som köpare väljer en köpargenomgång av en besiktning som utförts åt säljaren gäller samma villkor och ansvar som vid en separat köparbesiktning. Priset för en köpargenomgång är kraftigt reducerat jämfört med att göra en helt ny besiktning av huset.

När du bestämt dig för att sälja din bostad är det en hel del saker att hålla reda på.

 • Din mäklare förbereder försäljning, fakta om din bostad samlas in.
 • Besiktning och ev. energideklaration sker. Doldafelförsäkring kan evu tecknas.
 • Bostaden annonseras.
 • Visning sker, presumtiva köpare tar del av besiktningsutlåtandet.
 •  
 • Köparen kontaktar besiktningsbokningen telefon 08-756 77 70 och bokar in en köpargenomgång av utförd besiktning och utlåtandet skrivs över på köparen.

Hur besiktningen går till

En besiktning bokas. Du får besiktningsförutsättningar mailade till dig innan besiktningsdagen. Besiktningen börjar med en genomgång med dig där besiktningsmannen beskriver hur besiktningen kommer att gå till. Besiktningsmannen går sedan igenom de handlingar du har på huset tex ritningar, huspärm etc. samt håller en frågestund med dig om huset och dess historik. Frågorna till dig kan röra underhåll, skador, renoveringsår och liknande.

Besiktningsmannen har som uppdrag att hitta eventuella fel eller brister i huset och dess konstruktioner som är av betydelse. Husbesiktning utförs i alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor såsom tak och fasad. De fel och brister som upptäcks redovisas sedan skriftligt i ett utlåtande som mailas till dig och mäklaren. Besiktningsutlåtandet kan även innehålla en riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Husbesiktning i Portugal

2020-02-19. Denna sida är under uppbyggnad just nu. This site is under construction right now. Esta página está em construção no momento.

Ska du köpa hus i Portugal är vi redo att besiktiga det åt dig, kontakta oss 08-756 77 70

Portuguese

Uma coisa muito importante ao comprar ou vender uma casa é para conduzir o transação bem informada, e com o conhecimento necessário para fazer a melhor decisão para você e a sua família.

Engenheiros Suecos estão entre os melhores do mundo com construção. Construção na suécia é durável e também estão entre os melhores do mundo..

A Besiktningshuset é uma empresa moderna e inovadora de inspeção, muito profissional e com mais de 30.000 inspeções já concluídas.

Você será o beneficiário desta experiência e profissionalismo que vem com anos de sucesso e clientes satisfeitos.

Nos vamos trabalhar para Você.

Besiktningshuset (A Casa de Inspeção))

Nos fornecemos os serviços para o comprador e vendedor ambos. Incluido são:

 • Medição de umidade
 • Dimenções Precisas
 • Instalar controle
 • E muito mais.

 

English

The important part when buying or selling a home is to go into your real estate transaction well informed confident and armed with the knowledge you need to make the best decision for you and your family.

We Swedes know a thing or two about keeping the elements out. Swedish construction is amongst the very best in the world and we are a Swedish company, with Swedish engineers and embody all the professionalism, competence and innovation that comes with that background.

With over 30,000 inspections to our name already, you can be certain of the very best this business has to offer.

We work for you.

Besiktningshuset (The Inspection House)

Provide services for both the seller or the buyer. They Include:

 • Moisture measurement
 • Accurate dimensions
 • Install control

And much more.

BRF-Analys underhållsplan

 

En underhållsplan är måste för alla medvetna BRF, bostadsrättsföreningar,
En av marknadens effektivaste underhållsplaner, beställ BRF Analys

 • Besiktning
 • Analys av riskkonstruktioner
 • Analys av fortsatta tekniska utredningar
 • Analys av tekniska livslängder
 • Analys av kostnader inom en 10-års period
 • Analys av kostnadseffektiva åtgärder

Stora Fuktpaketet i Överlåtelsebesiktning

Vår typiska fråga från husköparen är, Mäter ni fukt?

Nu svarar vi Ja för endast 3 500:-

Stora Fuktpaketet

Den mest omfattande fuktmätningen på marknaden i alla överlåtelsebesiktningar för köpare dvs vi mäter fukt i kända riskkonstruktioner, fuktindikerar våtrum, fuktmäter inomhusluften, vindsluften, utomhusluften, krypgrundens luft, fuktkvot m.m.

 

Överlåtelsebesiktning information

Överlåtelsebesiktning, husbesiktning, villabesiktning Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle, Hudiksvall, Norrtälje, Malmö och Åre, Sundsvall, Skåne, Kramfors,. Många söker på husbesiktning, villabesiktning, besiktningsman, besiktiga hus osv men man ska söka på överlåtelsebesiktning eller bra besiktningsman då kommer man till oss på Besiktningshuset.

 

Fuktindikering våtrum ingår i Överlåtelsebesiktning

Denna tjänst, en tilläggstjänst ingår nu gratis i samband med överlåtelsebesiktning.

 

 

Underhållsplan BRF

Underhållsplan Brf

Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle, Sundsvall, Nyköping, Hudiksvall, Borlänge, Malmö, Göteborg, Skåne och Norrtälje

Besiktningshusets unika modell för underhållsplaner är (troligtvis) marknadens bästa!
Vår modell är utvecklad av Carl-Jonas Nordensved Byggingenjör SBR som har en lång och unik erfarenhet från de ledande företagen i branschen.

 

Entreprenadbesiktning

Besiktningshuset Entreprenadbesiktning i Sverige

Besiktningshuset utför alla typer av entreprenadbesiktning såsom förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning, normerande besiktning och särskild besiktning.
Entreprenadbesiktning kan utföras i olika former, före- under eller efter entreprenadens färdigställande. En entreprenadbesiktning är en kontroll av att beställaren har fått den produkt som avtalats i kontraktshandlingarna. 

 

Skadeutredning

Själva ordet ”skadeutredning”:
I våra protokoll kan orden ”fortsatt teknisk utredning” förekomma med det menas att skadeutredning kan behövas tex för att utreda mögelskador, fuktskador och lukter i ett hus dvs man kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

Energideklaration

 

Vi utför energideklaration. 

Energiklasser

Energiklassning finns i deklarationerna för att göra det enklare för dig att jämföra byggnader med varandra och få en uppfattning om deras energianvändning.

Så här fungerar energiklassningen av byggnader

Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C.

Alla deklarationer har inte energiklass i dag
Energiklassning infördes i deklarationerna 1 januari 2014. Deklarationer gjorda före detta datum blir inte automatiskt energiklassade. Du kan alltså få se energideklarationer som saknar energiklass. Men ägaren kan få sin byggnad klassad i efterhand om denne vill. Boverket har en enkel funktion för det här på www.boverket.se.

 

Inomhusmiljötest

Denna tjänst är en populär tilläggstjänst som vi ofta utför i samband med en besiktning

Inomhusmiljötestet Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och välbefinnande. Sambanden mellan innemiljön och hälsan är komplexa. Många olika faktorer samverkar och påverkar hur innemiljön blir.

 

Lägenhetsbesiktning

Lägenhetsbesiktning 

 

Fukt. och riskkonstruktionskontroll

Denna tjänst är en populär tilläggstjänst som vi ofta utför i samband med en besiktning
Pris i samband med överlåtelsebesiktning 3750:- inkl moms. Separat 5500:- inkl moms.
Tjänsten fukt- och riskkonstruktionskontroll innebär att vi gör en undersökning av konstruktioner där vi erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktskador.

 

Mögelhund

Mögelhundsök, mögelhund i Sverige

Våra besiktningsmän känner ibland vid inträdet i byggnaden en avvikande lukt i inomhusluften som de förknippar med mikrobiell förekomst (i dagligt tal mögellukt)

 

Värmekamera

Vi termograferar ditt hus med värmekamera. Köldbryggor, dolda fel, kallras, kalla element upptäcks.

 

Radonsanering radonmätning

Radonmätning, gammamätning blåbetong i Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle, Sundsvall, Nyköping, Hudiksvall, Borlänge, Malmö och Göteborg, Skåne, Norrtälje, Norrköping

Det finns flera hundratusen bostäder i Sverige som har förhöjda halter av radon i inomhusluft f.n. över 200 Bq/m3.

 

Installationskontroll

Populär tilläggstjänst

Installationskontroll av El, VVS, Uppvärmning, Ventilation, Eldstad
Pris i samband med besiktning 2750:- inkl moms. Separat 5500:- inkl moms.

 

Wallindicator – enstegsputsad fasad

Har du mött oss på en av våra informationstunder och vill nu veta mer, klokt! Det finns ingen annan än dig som bevakar din byggfelsgaranti. Wallindicator bevakar fukten dygnet runt året om!

Enstegstätad putsfasad = Riskkonstruktion för fukt och mögelskador
Har du byggfelsgaranti kvar i huset? Misstänker ni fukt i fasaden? 
Om Ja, är Wallindicator ™ ett måste.   

Priskalkyl

Denna tjänst är en populär tilläggstjänst som vi ofta utför i samband med en besiktning
Pris i samband med överlåtelsebesiktning 2200:- inkl moms. Separat 5000:- inkl moms.

 

Kontakta oss