• 077 66 50 200
 • Mån - Fre 8.00 - 17.00
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

Fuktmätning

 • Tunnputs på cellplast är en riskkonstruktion, om inte infästningar och anslutningar är täta.

  Den kritiserade byggmetoden med enstegstätade fasader fungerar inte. Det uppger Boverket som oroas för framtida hälsoproblem. Alla berörda fastighetsägare uppmanas nu att kontrollera sina hus. 

  Men de flesta bolag som Byggindustrin har pratat med anser att metoden enstegstätning inte behöver innebära fuktskador. Det är en rationell metod som kan göra husen energieffektiva.

  Men samtliga bolag håller med om att enstegstätning är en riskfylld metod. Det gäller att göra allting rätt, för det är vid anslutningar och infästningar av till exempel balkonger och fönsterbleck som problemen uppstått. Därför gäller det att anlita bra hantverkare, framför allt plåtslagare.

  Och har fukten väl tagit sig in i konstruktionen gäller det att se till att den kan torka ut. Ligger fukten kvar får det inte finnas organiskt material som mögel kan växa i.

  Besiktningshuset har med ett av branschens ledande mikrobiologi företag Anozona tagit fram en unik patenterad mätmetod för att kontrollera fukten i väggkonstruktionen. Det är viktigt att kontrollera fukten i rätt tid så att byggfelsförsäkringen inte löper ut poängterar Björn Mälarstig vid Anozona.

 • Denna tjänst, en tilläggstjänst ingår nu gratis i samband med överlåtelsebesiktning. Tjänsten har blivit så vedertagen att nästan samtliga besiktningsföretag har tagit efter och låter fuktindikering ingå i samband med Överlåtelsebesiktning villabesiktning.

 • INFORMATION OM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

  Definition överlåtelsebesiktning. En överlåtelsebesiktning är en noggrann byggteknisk undersökning av husbyggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen utförs okulärt dvs utan hjälpmedel för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning.

  Hur går överlåtelsebesiktningen till och vad kostar en överlåtelsebesiktning? Du börjar med att kontakta oss. Vi kommer då behöva uppgifter om huset du ska köpa eller sälja. De uppgifter vi behöver är fastighetsbeteckning, dina och husets adressuppgifter, mail, telefonnummer samt storlek kvm BOA + BIA på huvudbyggnaden. Finns det fler hus på tomten räknas dessa som sekundärbyggnader och dessa kan också besiktigas till ett reducerat pris. Priset för en överlåtelsebesiktning är baserat på hur många kvm som ska besiktigas och var huset befinner sig i avlånga land. Tex har vi fasta priser på hus upp 200 kvm, 300 kvm osv. Och självklart har vi ansvarsförsäkring!

  När bokningen är klar kommer vi tillsända dig en uppdragsbekräftelse med besiktningsförutsättningar som beskriver vad som ingår i överlåtelsebesiktningen och inte ingår i överlåtelsebesiktningen och vilket ansvar vi har för uppdraget och vad som åvilar dig som beställare. Det är viktigt att du läser igenom besiktningsförutsättningarna innan besiktningen påbörjas. Besiktningsmannen går även igenom besiktningsförutsättningarna på plats.

  Besiktningsutlåtandet är uppbyggt så att byggnaden beskrivs utifrån konstruktionsutföranden. Besiktningshuset unika besiktningsmodell beskriver byggnadens olika konstruktionsdelar på ett tydligare sätt, inte rummen enskilt förutom våtutrymmen utan vi beskriver byggandens olika konstruktionsdelar. Om det i fallet finns något att notera så beskrivs det på respektive yta som tillhör konstruktionsdelen.

  Vad ingår inte i överlåtelsebesiktningen?  Installationer som el, värmesystem, vatten, sanitet, vitvaror, mekaniskventilation, skorsten, eldstäder ingår inte. Undersökningar som kräver konstruktionsingrepp i byggnaden ingår inte. Provtryckning skorsten, radonmätning, fuktmätning är exempel på undersökningar som inte ingår. För fullständig information om vad som inte ingår finner du i uppdragsbekräftelsen som du fått tillsänd av oss.

  Populära tilläggstjänster som inte ingår i en Överlåtelsebesiktning

  Priskalkyl 2 750: – inkl moms.
  En rådgivande kalkyl för offertförfrågan/anbud eller renoveringar. Priskalkylen kan även utgöra förhandlingsunderlag vid en eventuell fastighetsaffär eller så vill banken veta vad som behöver renoveras och vad det kommer kosta.

  Fuktmätning
  STORA FUKTPAKETET 3 500: – inkl moms. Den mest omfattande fuktmätningen på marknaden i alla överlåtelsebesiktningar för köpare dvs vi mäter fukt i kända riskkonstruktioner, fuktindikerar våtrum, fuktmäter inomhusluften, vindsluften, utomhusluften, krypgrundens luft, fuktkvot m.m.

  Okulär installationskontroll
  Installationskontroll av El, VVS, Uppvärmning, Ventilation, Eldstad
  Pris i samband med besiktning 2750: – inkl moms. Separat 5500: – inkl moms.

  Läs mer om tjänsterna under menyn

   

  Med över 30 000 tusen utförda besiktningar kan vi vår sak!

   

  BESIKTNINGSHUSET

 • Har du mött oss på en av våra informationstunder och vill nu veta mer, klokt! Det finns ingen annan än dig som bevakar din byggfelsgaranti. Wallindicator bevakar fukten dygnet runt året om!

  Enstegstätad putsfasad = Riskkonstruktion för fukt och mögelskador
  Har du byggfelsgaranti kvar i huset? Misstänker ni fukt i fasaden? 
  Om Ja, är Wallindicator ™ ett måste.   

Överlåtelsebesiktning, Fuktindikering våtrum, Underhållsplan, Entreprenadbesiktning, Skadeutredning, Energideklaration, Inomhusmiljötest, Lägenhetsbesiktning, Fukt. och riskkonstruktionskontroll, Mögelhund, Värmekamera, Radonsanering radonmätning, Installationskontroll.
Wallindicator - enstegsputsad fasad Priskalkyl