• 077 66 50 200
  • Mån - Fre 8.00 - 17.00
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mögelhund

Mögelhund

Mögelhundsök, mögelhund i Sverige

Våra besiktningsmän känner ibland vid inträdet i byggnaden en avvikande lukt i inomhusluften som de förknippar med mikrobiell förekomst (i dagligt tal mögellukt)

Det går inte döma ut konstruktionen enbart på denna luktindikation, för att kunna fastställa orsak, omfattning och behov av eventuella åtgärder erfordras att man utför vidare kontroller/fortsatt teknisk utredning. 

Förstörande ingrepp i konstruktionsdelar ingår inte i en överlåtelsebesiktning men kan beställas som tilläggstjänst se tex vår populära tilläggstjänst Stora Fuktpaketet eller skadeutredning. En sådan undersökning kräver dessutom säljarens medgivande. Om inte ingrepp enligt ovan medgives kan konstruktionen kontrolleras med mögelhund för att eventuellt kunna identifiera mikrobiell skada/aktivitet.

Hundars nosar har ca 220 miljoner luktsinnesceller medan människan endast har ca 5 miljoner. Hundens nos är alltså mycket mottaglig för olika lukter och är ett mycket bra hjälpmedel när man söker efter mögel. Det är inte säkert att mögel luktar tillräckligt för att en människa skall upptäcka det, däremot har hunden möjlighet till detta.

Överlåtelsebesiktning, Fuktindikering våtrum, Underhållsplan, Entreprenadbesiktning, Skadeutredning, Energideklaration, Inomhusmiljötest, Lägenhetsbesiktning, Fukt. och riskkonstruktionskontroll, Mögelhund, Värmekamera, Radonsanering radonmätning, Installationskontroll.
Wallindicator - enstegsputsad fasad Priskalkyl