• 077 66 50 200
 • Mån - Fre 8.00 - 17.00
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra tjänster

Tjänster

När behövs en kontrollansvarig?

När du ska bygga, riva eller utföra markarbeten behövs en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

När behövs inte en kontrollansvarig?

Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra mindre ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

I rollen som kontrollansvarig medverkar vi till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Vi som kontrollansvariga hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och vi ser till att kontrollplanen följs och vi närvarar vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriver ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Vi utför kontrollansvar i hela Mälardalen till fastapriser. Kontakta oss för offert.

Vår breda kompetens gör att vi även utför stombesiktning, förbesiktning, slutbesiktning samt 2-årsbesiktning.

Materialinventering, miljöinventering av byggnader inför rivning.

Materialinventering kan även benämnas som miljöinventering men benämns i Plan- och bygglagen som materialinventering.

När man ska riva en byggnad är de viktigt att planera hur man ska ta hand om avfallet. Plan- och bygglagen PBL 9 kap 2 §, så skall en anmälan om rivning göras till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan rivningen påbörjas och rivning av byggnaden får inte påbörjas innan rivningsplanen godkänts.

Rivning är miljöfarlig verksamhet och faller under miljöbalkens bestämmelser. Byggherren och rivningsentreprenören är skyldiga att känna till och följa de bestämmelser som finns i miljöbalken med tillhörande förordningar bla avfallsförordningen.

Vi på Besiktningshuset har utfört många rivningsplaner, miljöinventeringar, asbestinventeringar. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Avfall - Föremål, ämne eller substans som innehavare är skyldig eller avser att göra sig av med.

Farligt avfall - Avfall som är farligt genom att vara tex brandfarligt, explosivt, frätande, smittförande eller giftigt för människa eller miljö.

Miljöstörande avfall - Avfall som vid spridning till luft, vatten eller mark kan utgöra skada på människa och miljö.

 

Besiktningshusets verksamhet fortlöper, 

Vi ställer inte in vårt arbete på grund av coronaviruset – vi ställer om.

Vi på Besiktningshuset följer situationen och agerar i enlighet med rekommendationer från myndigheter samt Folkhälsomyndighetens råd.

Vi värnar om att vår verksamhet ska fortsätta fungera som vanligt.

Vi tittar därför på lösningar för hur våra medarbetare och uppdragsgivare kan skyddas.

Ingen besiktningsman åker hem till dig om denne är förkyld eller vid minsta lilla symptom. Vi förväntar oss det tillbaka.

Vid besiktningar är det bra om det endast är uppdragsgivaren som ska närvarar. Familjemedlemmar kan under besiktningen sker ta en promenad.

Besiktningsmän har innan platsbesök tvättat sig noga med handsprit och tvål. Vi skakar inte hand, vi hälsar från avstånd och vi håller avstånd om minst 2 m. Skälet till att vi gör detta är vi vill ta vårt ansvar och bidra till att minska smittspridningen för alla i samhället.

Carl-Jonas Nordensved, VD

 

 

Boka en av våra populära tjänster. Besiktningsman direkt på visningen.
Mötet med besiktningsmannen skapar förtroende och ger presumtiva köpare svar direkt på plats.

Tjänsten måste föregås av att huset har besiktigats inför försäljningen en sk Förhandsbesiktning, Överlåtelsebesiktning.

Strålande! Vilken
kanonidé Win-win. Skapar
förtroende och trygghet
hos spekulanterna genom
tydlighet och ”korten på bordet”
i ett tidigt stadium av köpprocessen.
Inte bara ett besiktningsprotokoll
i handen. Trygghet och förtroende
för köpare leder ju, som vi alla vet
till högsta möjliga slutpris och
därmed en nöjd säljare.
Superbra jobbat!

Nina Lindroos Hedlund
Hållbara mäklare

Överlåtelsebesiktning Villabesiktning Husbesiktning med oss på Besiktningshuset

Ett tryggt hem börjar med en husbesiktning!

INFORMATION OM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

Definition överlåtelsebesiktning. En överlåtelsebesiktning är en noggrann byggteknisk undersökning av husbyggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen utförs okulärt dvs utan hjälpmedel för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning.

Hur går överlåtelsebesiktningen till och vad kostar en överlåtelsebesiktning? Du börjar med att kontakta oss. Vi kommer då behöva uppgifter om huset du ska köpa eller sälja. De uppgifter vi behöver är fastighetsbeteckning, dina och husets adressuppgifter, mail, telefonnummer samt storlek kvm BOA + BIA på huvudbyggnaden. Finns det fler hus på tomten räknas dessa som sekundärbyggnader och dessa kan också besiktigas till ett reducerat pris. Priset för en överlåtelsebesiktning är baserat på hur många kvm som ska besiktigas och var huset befinner sig i avlånga land. Tex har vi fasta priser på hus upp 200 kvm, 300 kvm osv. Och självklart har vi ansvarsförsäkring!

När bokningen är klar kommer vi tillsända dig en uppdragsbekräftelse med besiktningsförutsättningar som beskriver vad som ingår i överlåtelsebesiktningen och inte ingår i överlåtelsebesiktningen och vilket ansvar vi har för uppdraget och vad som åvilar dig som beställare. Det är viktigt att du läser igenom besiktningsförutsättningarna innan besiktningen påbörjas. Besiktningsmannen går även igenom besiktningsförutsättningarna på plats.

Besiktningsutlåtandet är uppbyggt så att byggnaden beskrivs utifrån konstruktionsutföranden. Besiktningshuset unika besiktningsmodell beskriver byggnadens olika konstruktionsdelar på ett tydligare sätt, inte rummen enskilt förutom våtutrymmen utan vi beskriver byggandens olika konstruktionsdelar. Om det i fallet finns något att notera så beskrivs det på respektive yta som tillhör konstruktionsdelen.

Vad ingår inte i överlåtelsebesiktningen?  Installationer som el, värmesystem, vatten, sanitet, vitvaror, mekaniskventilation, skorsten, eldstäder ingår inte. Undersökningar som kräver konstruktionsingrepp i byggnaden ingår inte. Provtryckning skorsten, radonmätning, fuktmätning är exempel på undersökningar som inte ingår. För fullständig information om vad som inte ingår finner du i uppdragsbekräftelsen som du fått tillsänd av oss.

Populära tilläggstjänster som inte ingår i en Överlåtelsebesiktning

Priskalkyl 2 750: – inkl moms.
En rådgivande kalkyl för offertförfrågan/anbud eller renoveringar. Priskalkylen kan även utgöra förhandlingsunderlag vid en eventuell fastighetsaffär eller så vill banken veta vad som behöver renoveras och vad det kommer kosta.

Fuktmätning
STORA FUKTPAKETET 3 500: – inkl moms. Den mest omfattande fuktmätningen på marknaden i alla överlåtelsebesiktningar för köpare dvs vi mäter fukt i kända riskkonstruktioner, fuktindikerar våtrum, fuktmäter inomhusluften, vindsluften, utomhusluften, krypgrundens luft, fuktkvot m.m.

Okulär installationskontroll
Installationskontroll av El, VVS, Uppvärmning, Ventilation, Eldstad
Pris i samband med besiktning 2750: – inkl moms. Separat 5500: – inkl moms.

Ska du köpa hus i Portugal är vi redo att besiktiga det åt dig, kontakta oss för offert 08-756 77 70

Vi tar flyget ner med dig, eller möter upp dig på plats. Vi besiktigar det du ska köpa grundligt, du får ett utlåtande på svenska. Vi har en bred erfarenhet av hus och dess problem i Portugal och vi ett kontaktnät med både mäklare och byggnadsföretag samt banker.

Portuguese

Uma coisa muito importante ao comprar ou vender uma casa é para conduzir o transação bem informada, e com o conhecimento necessário para fazer a melhor decisão para você e a sua família.

Engenheiros Suecos estão entre os melhores do mundo com construção. Construção na suécia é durável e também estão entre os melhores do mundo..

A Besiktningshuset é uma empresa moderna e inovadora de inspeção, muito profissional e com mais de 30.000 inspeções já concluídas. 

Você será o beneficiário desta experiência e profissionalismo que vem com anos de sucesso e clientes satisfeitos.

Nos vamos trabalhar para Você.

Besiktningshuset (A Casa de Inspeção))

Nos fornecemos os serviços para o comprador e vendedor ambos. Incluido são:

 • Medição de umidade
 • Dimenções Precisas
 • Instalar controle
 • E muito mais.

 

 

English

The important part when buying or selling a home is to go into your real estate transaction well informed confident and armed with the knowledge you need to make the best decision for you and your family.

We Swedes know a thing or two about keeping the elements out. Swedish construction is amongst the very best in the world and we are a Swedish company, with Swedish engineers and embody all the professionalism, competence and innovation that comes with that background.

With over 30,000 inspections to our name already, you can be certain of the very best this business has to offer.

We work for you.

Besiktningshuset (The Inspection House)

Provide services for both the seller or the buyer. They Include:

 • Moisture measurement
 • Accurate dimensions
 • Install control

And much more.

En underhållsplan är måste för alla medvetna BRF, bostadsrättsföreningar,
En av marknadens effektivaste underhållsplaner, beställ BRF Analys

 • Besiktning
 • Analys av riskkonstruktioner
 • Analys av fortsatta tekniska utredningar
 • Analys av tekniska livslängder
 • Analys av kostnader inom en 10-års period
 • Analys av kostnadseffektiva åtgärder

INFORMATION OM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

Definition överlåtelsebesiktning. En överlåtelsebesiktning är en noggrann byggteknisk undersökning av husbyggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen utförs okulärt dvs utan hjälpmedel för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning.

Hur går överlåtelsebesiktningen till och vad kostar en överlåtelsebesiktning? Du börjar med att kontakta oss. Vi kommer då behöva uppgifter om huset du ska köpa eller sälja. De uppgifter vi behöver är fastighetsbeteckning, dina och husets adressuppgifter, mail, telefonnummer samt storlek kvm BOA + BIA på huvudbyggnaden. Finns det fler hus på tomten räknas dessa som sekundärbyggnader och dessa kan också besiktigas till ett reducerat pris. Priset för en överlåtelsebesiktning är baserat på hur många kvm som ska besiktigas och var huset befinner sig i avlånga land. Tex har vi fasta priser på hus upp 200 kvm, 300 kvm osv. Och självklart har vi ansvarsförsäkring!

När bokningen är klar kommer vi tillsända dig en uppdragsbekräftelse med besiktningsförutsättningar som beskriver vad som ingår i överlåtelsebesiktningen och inte ingår i överlåtelsebesiktningen och vilket ansvar vi har för uppdraget och vad som åvilar dig som beställare. Det är viktigt att du läser igenom besiktningsförutsättningarna innan besiktningen påbörjas. Besiktningsmannen går även igenom besiktningsförutsättningarna på plats.

Besiktningsutlåtandet är uppbyggt så att byggnaden beskrivs utifrån konstruktionsutföranden. Besiktningshuset unika besiktningsmodell beskriver byggnadens olika konstruktionsdelar på ett tydligare sätt, inte rummen enskilt förutom våtutrymmen utan vi beskriver byggandens olika konstruktionsdelar. Om det i fallet finns något att notera så beskrivs det på respektive yta som tillhör konstruktionsdelen.

Vad ingår inte i överlåtelsebesiktningen?  Installationer som el, värmesystem, vatten, sanitet, vitvaror, mekaniskventilation, skorsten, eldstäder ingår inte. Undersökningar som kräver konstruktionsingrepp i byggnaden ingår inte. Provtryckning skorsten, radonmätning, fuktmätning är exempel på undersökningar som inte ingår. För fullständig information om vad som inte ingår finner du i uppdragsbekräftelsen som du fått tillsänd av oss.

Populära tilläggstjänster som inte ingår i en Överlåtelsebesiktning

Priskalkyl 2 750: – inkl moms.
En rådgivande kalkyl för offertförfrågan/anbud eller renoveringar. Priskalkylen kan även utgöra förhandlingsunderlag vid en eventuell fastighetsaffär eller så vill banken veta vad som behöver renoveras och vad det kommer kosta.

Fuktmätning
STORA FUKTPAKETET 3 500: – inkl moms. Den mest omfattande fuktmätningen på marknaden i alla överlåtelsebesiktningar för köpare dvs vi mäter fukt i kända riskkonstruktioner, fuktindikerar våtrum, fuktmäter inomhusluften, vindsluften, utomhusluften, krypgrundens luft, fuktkvot m.m.

Okulär installationskontroll
Installationskontroll av El, VVS, Uppvärmning, Ventilation, Eldstad
Pris i samband med besiktning 2750: – inkl moms. Separat 5500: – inkl moms.

Läs mer om tjänsterna under menyn

 

Med över 30 000 tusen utförda besiktningar kan vi vår sak!

 

BESIKTNINGSHUSET

Överlåtelsebesiktning, husbesiktning, villabesiktning Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle, Hudiksvall, Norrtälje, Malmö och Åre, Sundsvall, Skåne, Kramfors,. Många söker på husbesiktning, villabesiktning, besiktningsman, besiktiga hus osv men man ska söka på överlåtelsebesiktning eller bra besiktningsman då kommer man till oss på Besiktningshuset.

Underhållsplan Brf

Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle, Sundsvall, Nyköping, Hudiksvall, Borlänge, Malmö, Göteborg, Skåne och Norrtälje

Besiktningshusets unika modell för underhållsplaner är (troligtvis) marknadens bästa!
Vår modell är utvecklad av Carl-Jonas Nordensved Byggingenjör SBR som har en lång och unik erfarenhet från de ledande företagen i branschen. 

Besiktningshuset Entreprenadbesiktning i Sverige

Besiktningshuset utför alla typer av entreprenadbesiktning såsom förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning, normerande besiktning och särskild besiktning.
Entreprenadbesiktning kan utföras i olika former, före- under eller efter entreprenadens färdigställande. En entreprenadbesiktning är en kontroll av att beställaren har fått den produkt som avtalats i kontraktshandlingarna. 

Själva ordet "skadeutredning":
I våra protokoll kan orden "fortsatt teknisk utredning" förekomma med det menas att skadeutredning kan behövas tex för att utreda mögelskador, fuktskador och lukter i ett hus dvs man kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

Boka din energideklaration hos oss på Besiktningshuset

Vad är energiklasser?

Energiklassning finns i deklarationerna för att göra det enklare för dig att jämföra byggnader med varandra och få en uppfattning om deras energianvändning.

Hur fungerar energiklassningen av byggnader?

Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C.

Vad är en energideklaration?

Energideklaration är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i en byggnad när den används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration.

Varför behövs en energideklaration?

Energideklaration är ett dokument som ger en överblick över byggnadens energianvändning, energistatus. Energideklarationen är ett lagkrav sedan år 2006. Lag 2006:985 om energideklaration för byggnader. Genom energideklarationen framgår det hur man kan använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och samtidigt göra en insats för klimatet.

Vilka byggnader ska energideklareras?

Dessa byggnader ska ha en energideklaration
- Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration.

- Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Exempel på nyttjanderätter är lokaler och bostäder med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.

- Byggnader som är nybyggda, nyuppförda eller som ska säljas.

Vilka byggnader behöver inte ha energideklaration?
Här exempel på byggnader som inte behöver ha någon energideklaration

- Bestämmelserna om energideklaration tillämpas bara på byggnader där energi används i syfte att påverka byggnadens inomhusklimat så att inomhustemperaturen överstiger 10 grader.

- Industrianläggningar och verkstäder.

- Bostadshus som används mindre än fyra månader per år eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 % av en helårsanvändning.

- Byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

Behöver garage energideklaration?

Fristående garagebyggnader som är uppvärmda till minst 10 grader anses ha en tempererad area s.k. Atemp. Om Atemp är 50 kvadratmeter eller större ska den fristående garagebyggnaden ha en egen energideklaration. En fristående garagebyggnad med Atemp som är mindre än 50 kvadratmeter behöver inte ha en energideklaration.

Vad är grönt bolån?

Flera banker erbjuder idag gröna bolån som ger rabatt på boräntor med vissa krav. Kravet ska vara att byggnaden ska uppnå en viss energiklass A, B eller C*. Har du en gammal energideklaration utan bokstäver behöver du göra en ny energideklaration.

*C klassning kan ge avdrag på bolåneräntan. Hör med din bank vad som gäller.

Hur ansöker man om grönt bolån?

För att kunna ansöka om gröna lån behöver din bostad, villa, fritidshus eller bostadsrätt uppfylla minst ett av följande krav: ha en giltig energideklaration. Ha energiklass A- eller B enligt Boverkets energiklassificering från 1 januari 2014. Svanenmärkning. miljöbyggnad guld- eller silvercertifiering enligt Sweden Green Building Council.

 

 

 

 

Denna tjänst är en populär tilläggstjänst som vi ofta utför i samband med en besiktning

Inomhusmiljötestet Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och välbefinnande. Sambanden mellan innemiljön och hälsan är komplexa. Många olika faktorer samverkar och påverkar hur innemiljön blir.

Denna tjänst är en populär tilläggstjänst som vi ofta utför i samband med en besiktning
Pris i samband med överlåtelsebesiktning 3750:- inkl moms. Separat 5500:- inkl moms.
Tjänsten fukt- och riskkonstruktionskontroll innebär att vi gör en undersökning av konstruktioner där vi erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktskador.

Mögelhundsök, mögelhund i Sverige

Våra besiktningsmän känner ibland vid inträdet i byggnaden en avvikande lukt i inomhusluften som de förknippar med mikrobiell förekomst (i dagligt tal mögellukt)

Radonmätning, gammamätning blåbetong i Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle, Sundsvall, Nyköping, Hudiksvall, Borlänge, Malmö och Göteborg, Skåne, Norrtälje, Norrköping

Det finns flera hundratusen bostäder i Sverige som har förhöjda halter av radon i inomhusluft f.n. över 200 Bq/m3.

Överlåtelsebesiktning, Fuktindikering våtrum, Underhållsplan, Entreprenadbesiktning, Skadeutredning, Energideklaration, Inomhusmiljötest, Lägenhetsbesiktning, Fukt. och riskkonstruktionskontroll, Mögelhund, Värmekamera, Radonsanering radonmätning, Installationskontroll.
Wallindicator - enstegsputsad fasad Priskalkyl