Mögelhund

Mögelhundsök, mögelhund i Stockholm, Uppsala, Västerås, Hudiksvall, Nyköping 

Våra besiktningsmän känner ibland vid inträdet i byggnaden en avvikande lukt i inomhusluften som de förknippar med mikrobiell förekomst (i dagligt tal ”mögellukt”)

Det går inte döma ut konstruktionen enbart på denna indikation, för att kunna fastställa orsak, omfattning och behov av eventuella åtgärder erfordras att man utför vidare kontroller/fortsatt teknisk utredning. 

Förstörande ingrepp i konstruktionsdelar ingår inte i en överlåtelsebesiktning men kan beställas som tilläggstjänst. En sådan undersökning kräver dessutom säljarens medgivande. Om inte ingrepp enligt ovan medgives kan konstruktionen kontrolleras med mögelhund för att eventuellt kunna identifiera mikrobiell skada/aktivitet.

Hundars nosar har ca 220 miljoner luktsinnesceller medan människan endast har ca 5 miljoner. Hundens nos är alltså mycket mottaglig för olika lukter och är ett mycket bra hjälpmedel när man söker efter mögel. Det är inte säkert att mögel luktar tillräckligt för att en människa skall upptäcka det, däremot har hunden möjlighet till detta.

Boka Besiktning!
Förfrågan behandlas inom kort med reservation för normal kontorstid.
Besiktningsman (*)
Välj besiktningman!
Önskad datum! (*)
Please select a date when we should contact you.
Uppdragsgivare
Namn (*)
Please type your full name.
Gatuadress (*)
Ange din Gatuadress
Postnummer (*)
Ange din Postnummer
Ort (*)
Ange din Ort!
Telefon
Ange Uppdragsgivarns telefonnummer
E-mail (*)
Invalid email address.
   
Köpare
Samma som uppdragsgivare?
Please specify your position in the company
Namn
Please type your full name.
Gatuadress
Ange din Gatuadress
Postnummer
Ange din Postnummer
Ort
Ange din Ort!
E-mail
Invalid email address.
Säljare
Namn (*)
Please type your full name.
Gatuadress (*)
Ange din Gatuadress
Postnummer (*)
Ange din Postnummer
Ort (*)
Ange din Ort!
Telefon
Ange säljaren telefonnummer
E-mail
Invalid email address.
   
Mäklare:
Namn
Please type your full name.
Bolag
Telefon
Ange mäklarens telefonnummer
E-mail
Invalid email address.
   
Objekt:
Fastighetsbeteckning (*)
Ange Fastighetsbeteckning!
Adress (*)
Kommundel
Ange mäklarens telefonnummer
Kommun
Kommun
Objektbeskrivning (*)
Välj Objektbeskrivning!
   
Välj tjänst:
Välj tjänst (*)
Välj Objektbeskrivning!
Välj en eller flera tilläggstjänster:

Ogiltig inmatning
Meddelande
Invalid Input
Ogiltig inmatning