Besiktningsman i Nacka och Värmdö

Stefan, besiktningsman, överlåtelsebesiktning i Nacka och Värmdö. Svenska Besiktningshuset Intressenter AB anser att besiktningsföretag och mäklare ska vara helt separerade från varandra.

Nya mäklarlagen

Nya mäklarlagen har trätt i kraft,  Besiktningshuset kommer inte pga sin ledande roll som oberoendebesiktningsföretag betala mäklare anvisningsarvoden för tipsade besiktningar.

Läs mer: Nya mäklarlagen